Choroby

Fungicydy


Duett Ultra 497 SC

Duett Ultra 497 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci […]

Priaxor

Priaxor jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej o działaniu […]

CABRIO DUO 112 EC

Preparat w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu wgłębnym oraz […]

ACROBAT MZ 69 WG

Środek grzybobójczy w formie granul przeznaczony do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu […]

TOPSIN M 500 SC

Dokładnie i precyzyjnie pokrywa opryskiwaną powierzchnie, jest szybko pobierany przez rośliny dzięki […]

Duett Star 334 SE 1L

MECHANIZM DZIAŁANIA Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą o […]

Yamato 303 SE

MECHANIZM DZIAŁANIA Środek grzybobójczy, w formie zawiesino-emulsji o działaniu systemicznym do stosowania […]

www.agroangel.pl © Copyright 2019 - 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.